Sopimusehdot

1. Asiakkuusedut saat käyttöösi vain kulkutunnistetta vastaan. Kulkutunniste on henkilökohtainen. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

2. Asiakkuus maksetaan asiakkaan valitseman laskutusjärjestelmän mukaisesti. Maksu suoritetaan ostoksen yhteydessä (määräaikaiset sekä 10 x kortit) tai toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa viitelaskutuksena e-laskuina. Paperilaskutuksesta lisäämme jokaiseen laskuun voimassa olevan hinnaston mukaisen laskutuslisän. Viivästyneestä maksusta peritään korkolain mukaisesti viivästyskorot ja maksumuistutuksesta kulloinkin voimassa olevat muistutuskulut.

3. Mikäli asiakas haluaa muutoksia laskutukseen, tulee se tehdä kirjallisesti osoitteeseen info@liikuntakeskusbalanssi.fi

4. Sairastapauksissa asiakas voi hakea hyvitystä sairausajan veloituksiinsa jälkikäteen lähettämällä sairauslomatodistuksen ja selvityksen osoitteeseen: info@liikuntakeskusbalanssi.fi

5. Liikuntakeskus Balanssi pidättää itsellään oikeudet tehdä kausikohtaisia muutoksia aikatauluihin ja aukioloaikoihin sekä rajoittaa osallistujien määrää ryhmäsaleihin.

6. Asiakkuuden hyödyntämättä jättäminen ei oikeuta maksujen laiminlyöntiin tai takaisinsaantiin.

7. Oikeus palveluiden käyttöön keskeytyy maksujen laiminlyönnin seurauksena ja jatkuu, kunnes asiakas on maksanut erääntyneet saatavat. Mikäli asiakas laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, on liikuntakeskuksella oikeus irtisanoa sopimus yksipuolisesti. Irtisanominen ei poista jo muodostuneiden maksujen maksuvelvollisuutta.

8. Asiakas harjoittelee Liikuntakeskus Balanssissa omalla vastuulla. Liikuntakeskus Balanssi pidättää itselleen oikeuden sulkea keskus ennalta-arvaamattomista Balanssista riippumattomista syistä (esim. vesivahinko).

9. Asiakkaan tulee olla 18 - vuotta täyttänyt. Alle 18-vuotiaan henkilön sopimuksen allekirjoittaa huoltaja, joka on myös vastuussa maksuista.

10. Liikuntakeskus Balanssi varaa oikeudet muuttaa sopimuksen ehtoja. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle kuukautta ennen muutosta.

Powered by DL Prime Online (www.dlsoftware.com)